FINN DIN KRAFT OG UTTRYKK: En workshop om kreativitet og handlekraft

Har du behov for konkrete verktøy som hjelper deg å håndtere hverdagen bedre?
Vil du finne tilbake til livsgnisten, gleden og lekens magi?
Har du lyst til å oppdage noe du ikke visste om deg selv?

Velkommen til
FINN DIN KRAFT OG UTTRYKK:
En workshop om kreativitet og handlekraft

På denne 2-dagers workshopen vil du:

 • lære å håndtere hverdagens utfordringer på måter som er skreddersydd for deg
 • få innsikt i dine egne ressurser, dine styrker, og det som gjør deg godt
 • se dine begrensninger i et nytt lys
 • utforske og utvikle ditt kreative potensial
 • lære å lytte til dine kreative impulser

Du får tak i egne ressurser og lærer å bruke dem når du trenger dem. Gjennom å møte deg selv og andre som den du er, lærer du å sortere hva du kan og ikke kan gjøre noe med, og du får tilgang til måter du best kan ta vare på deg selv på. Når du har gjennomført workshopen, har du en “kasse” med verktøy du kan ta i bruk, når du trenger dem i møte med livet.

Sjelens uttrykk1 Miriam SegalPå workshopen kommuniserer vi på autentisk vis, dvs at vi uttrykker oss ut i fra det som skjer i øyeblikket. Vi ønsker øyeblikket velkommen, og vi møter det, oss selv og hverandre med kjærlighet og nysgjerrighet.

Både nybegynnere og erfarne er velkomne. Kom som den du er. Det eneste som kreves, er at du er nysgjerrig, og at du er motivert på å få pusterom og jobbe med kreative metoder!

Når: 27. og 28. august, 09:30-17:30
Pris: kr 300 innen 20.8. Early bird pris: kr 250 innen 5.8. (Studenter og trygdede, ta kontakt!)
Bindende påmelding til Miriam Segal på 918 15 516 / Katrine Lie på 942 68 416
Sted: Dynekilgata 9E, Oslo

Det er lurt å ha på deg behagelige klær som du lett kan bevege deg i. Ta i tillegg med deg en hatt / lue og et skjerf eller to ev et annet plagg (skjorte, jakke e a).

Denne workshopen er en del av de obligatoriske kravene satt av Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi for studenter på videreutdanningen i kunst- og uttrykksterapi (psykoterapi). Mer info om utdanningen: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/kunst-og-uttrykksterapi/

Tilbud høst 2015

To kurs tilbys høsten 2015:

1. Reisen inn i kroppen

Opplever du utfordringer med å komme inn i eller være ”i kroppen”?
Har du vanskelig for å bearbeide følelsene dine eller hendelser som skjer deg?
Ønsker du å møte verden fra ditt autentiske selv?

Reisen inn i kroppen er et tilbud der embodiment (kroppsliggjøring / å komme inn i kroppen) er hovedfokus. Du vil lære flere ulike måter på å bedre komme inn i din egen kropp og uttrykke deg derfra. Noen av tilnærmingene vi vil ta utgangspunkt i, er:

 • Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
 • Autentisk kommunikasjon og relasjonell meditasjon (etter Circling-prinsippene):
 1. Forpliktende fokus på kontakten mellom deg og den andre (commitment to connection)
 2. Tillit til kroppslige erfaringer (trusting embodied experience)
 3. Å eie din egen opplevelse (owning your own experience)
 4. Forbli i kontakt med egne fornemmelser (staying at the level of sensation)
 5. Å møte den andre i den andres verden (meeting the other in his/her world)
 • Kroppen som instrument (body percussion / TaKeTiNa)
 • Vokaltoning / chanting
 • Improvisering med trommer
 • Bevegelse

Ingen forkunnskaper er nødvendige for å delta på kurset. Kurset passer også for deg som har erfaring med Circling eller mindfulness-arbeid fra før.

Kurset går over sju uker og tilbys to ganger i løpet av høsten 2015. Første gang med start onsdag, 19. august kl 14-17. (Annen gang med start i annen halvdel av oktober.) Kurset er en del av et prøveprosjekt og tilbys derfor til sterkt rabattert pris: kr 1000 totalt for hele 7-ukerskurset. OBS! Begrenset antall plasser.

Hvis du leser denne teksten og opplever at ”Å nei, dette tør jeg ikke!” er dette definitivt kurset for deg! Alle andre er selvsagt også velkomne 🙂

Du som deltar på kurset, får også tilbud om individuell oppfølging til redusert pris i perioden kurset pågår.

Plassen er garantert når du har betalt kursavgiften. Påmelding og innbetalingsinfo, kontakt Miriam Segal info (a) canens.no eller til 918 15 516. For mer informasjon, se www.canens.no. Du kan også like Facebook-siden:
Miriam Segal – Canens.

2. Circling-dypdykk

Har du et ekte ønske om å ha autentiske møter med andre og med deg selv? Ønsker du å trene deg på tilstedeværelse og empatisk og autentisk kommunikasjon? Har du lyst til å oppleve Circling nokså regelmessig over en begrenset periode?

Vi har fått tilbakemelding på at flere av dere ønsker å circle mer regelmessig. Mange har også ønsket seg en fast gruppe hvor man kan bli bedre kjent for å gjøre det enklere å åpne opp eller jobbe med tema over tid.

Circling-dypdykk er en mulighet for en liten gruppe med mellom 5 og 8 deltakere å følge hverandre inn i dype møter med Circling over tid.

Deltakelse i denne gruppa innebærer at du forplikter deg til å møte opp og delta på 8 tirsdagskvelder med Circling i hele perioden og å følge Circling-prinsippene:

 1. Commitment to connection
 2. Trust in embodied experience
 3. Own your own experience
 4. Stay at the level of sensation
 5. Meet another in his/her world

I tillegg må du være villig til å underlegge deg taushetsplikt med tilbakevirkende kraft. Deltakerne må altså kunne føle seg trygge på at det som oppstår under Circling-kveldene ikke deles videre med andre, selv etter at kveldene er over.

Arrangementet er rettet mot deg som har litt erfaring med Circling fra før. Om du er helt fersk eller usikker på om dette er for deg, ta gjerne kontakt.

Tilbudet omfatter både organiske og bursdagssirkler.

Du som deltar på kurset, får også tilbud om individuell oppfølging til redusert pris i perioden kurset pågår.

Leder: Miriam Segal, sertifisert Circling-fasilitator og musikk- og samtaleterapeut

Tidspunkt: kl 17:00-20:00 på følgende tirsdager høst 2015:
1., 8., 15., 22., 29. sept
13., 20., 27. okt

OBS! Ved stor interesse vil det bli tilbudt et ekstrakurs på et annet tidspunkt.

Pris: kr 2500,-.
Plassen er garantert når du har betalt kursavgiften. Påmelding og innbetalingsinfo, kontakt Miriam Segal på info (at) canens.no

Du er stemmen! – for deg som har noe å si / synge

Har du noen gang kjent prestasjonsangst?

 Har du hatt lyst til å gjøre noe med det? Stemmen tilbyr oss en vei inn i oss selv og en mulighet for å forankre oppmerksomhet, føle oss bedre, oppleve frihet og glede og bli handlekraftig. Med stemmen uttrykker vi den vi egentlig er og hva vi føler, mener og vil.

Du er stemmen! er et mindfulness-basert kurs (innsiktmeditasjon) som forankres i arbeid med og uttrykk gjennom stemmen. Kurset er lekbasert og passer så vel for nybegynnere som for øvede.

Lær hvordan stemmen gir deg kontakt med:

 • Vaner / uvaner
 • Frykt / tillit
 • Tankemønstre / indre dialog
 • Mot og grensesetting
 • Evnen til å slippe deg løs
 • Smertelindring og glede

Tid: lørdag, 16. mai, kl 10:30-12:30
Sted: Øvingshotellet, Trondheimsveien 2.
Pris: kr 200 kontant i døra.

Mer informasjon: Mobil 918 15 516. Du kan også like Facebook-siden: Miriam Segal – Canens.

Oppdag hva du kan gjøre med stemmen
og hva stemmen kan gjøre med deg!

Du er stemmen! vår 2015

Ønsker du å oppleve mer moro, frihet, selvsikkerhet, egenkjærlighet og egenverd?

Ønsker du å være mer deg selv og tørre å vise deg fram for andre slik du egentlig er?

På kurset Du er stemmen! kan du få ønskene dine oppfylt!

På kurset Du er stemmen! kan du få både stemmetekniske og terapeutiske gevinster:

 • oppleve at frykt erstattes av glede og moro
 • bli bedre til å mestre utfordringene dine
 • stå fram som den du egentlig er og tørre å uttrykke det du egentlig føler, mener og ønsker
 • endre tanke- og atferdsmønstre og vaner, handle mer bevisst og improvisere uten å bli overveldet
 • frigjøre følelsesmessige, fysiske og mentale blokkeringer og begynne å gi slipp på det som holder deg tilbake
 • få mer kontakt med din indre klokskap og intuisjon
 • bli klarere over dine styrker og ressurser
 • finne styrke i sårbarheten
 • legge vonde hendelser og opplevelser bak deg og hente styrke fra dem
 • bli bedre til å kommunisere med andre både hjemme, sosialt og i jobbsammenheng
 • gi deg selv opplevelser av bl a lykke og indre ro, følelse av selvstendighet, forbedret sosial interaksjon, frihet og kontroll
 • utvikle eller forbedre evnen til å bli nysgjerrig på og fascinert av lydene du lager, bevegelser du gjør og opplevelser du har
 • finne tilbake til spontanitet, frihet, flyt og glede
 • gjenfinne eller forbedre evnen til å la deg begeistre, leke og ha det MORO!
 • løse opp «Norwegian stiffness» uten Ringnes
 • få mer kontroll på og variasjon i stemmen (f eks dynamikk, intensitet, effekter) og lære hva dette kan ha å si for din helse og livskvalitet
 • bruke stemmen uten å bli hes selv med mye kraft og lydstyrke
 • bli bevisst hvordan muskulatur, pust og stemme henger sammen
 • bruke kroppen mer i stedet for hodet, dvs øke opplevelsen av embodiment (kroppsliggjøring)
 • få tak i følelser og emosjoner og uttrykke dem på en sunn og trygg måte, samt oppleve hvordan energien i følelsene og emosjonene hjelper og styrker deg
 • utvikle eller forbedre evnen til fortolkning og improvisasjon og øk evnen til variasjon
 • utforske stemmepotensial
 • omfavne vokale lyder som ikke er «pene» og lære hvordan bruke dem til din fordel
 • omfavne det uperfekte i en arena som er trygg, og der det ikke finnes «galt», men der alt du gjør, er riktig

På Du er stemmen! benyttes følgende metoder / teknikker:

 • autentisk kommunikasjon / Circling
 • mindfulness (oppmerksomt nærvær)
 • musikkterapi
 • sang-/stemmeteknikk (herunder Complete Vocal Technique – komplett sangteknikk, Alexander-teknikken og Alfred Wolfsohn / Roy Hart-metoden) inklusiv pusteteknikk, avspenningsøvelser, bevegelse, rytme
 • kunst- og uttrykksterapi, bl a psykodrama
 • lydterapi herunder vokaltoning (intuitive stemmereiser)

Du er stemmen! tilbyr læring basert på nyeste forskning innen stemmebruk. Kurset er lekbasert og egner seg for dem som ønsker å utforske og bli bedre kjent med stemmen og med seg selv, dem som liker å synge, profesjonelle sangere, skuespillere, lærere, foredragsholdere, advokater, TV- og radioverter – ja, alle som har et ønske om å kunne uttrykke seg fritt, på en sunn måte og i overensstemmelse med seg selv, samt alle som har et ønske om å jobbe med sang- eller talestemme. Det er ingen krav til forkunnskaper eller ferdigheter. Kurset egner seg så vel for nybegynnere som for øvede. Her behøver du ikke være flink til å synge, men kan bli det, om du ønsker det.

Du skal ha med:

 • noe å drikke. Det blir en times lunsjpause, så du kan enten ta med matpakke eller velge å gå på en av kafeene i området
 • behagelige klær du lett kan bevege deg i. Det kan også være lurt å ha med varme sokker ev også genser
 • det er en fordel om du kan noen sanger / deler av sanger utenat. Dette kan være alt fra poplåter til julesanger, salmer, barnesanger eller annet. Du kan også velge dikt eller tale / foredrag. Det blir ikke tid til individuell utøvelse på dette kurset. Målet er å utforske stemmen og øyeblikket og utvikle bevissthet rundt og tillit til dem og deg selv.

Sted: Mystic Dreamer, Briskebyveien 38, Oslo (trikk nr 19, holdeplass Briskeby)

Tid: Kurset består av en heldagssamling lørdag, 24. januar 2015 kl 11:00-17:00 samt fem treningskvelder på torsdager kl 18:00-19:30.

Pris: kr 2000, betales ved påmelding.

Påmelding: Bindende påmelding. Mer info / påmelding til Miriam Segal: 918 15 516 eller info (at) canens.no. Se også www.canens.no og/eller lik Facebook-siden min: Miriam Segal – CanensOBS! Begrenset antall plasser!

Etter heldagssamlingen 24. januar 2015 holdes treningskvelder der du kan øve på det du har lært på heldagssamlingen. Treningskvelder etter kurset vår 2015 går

 • tors, 29. januar
 • tors, 5. februar
 • tors, 19. februar
 • tors, 26. februar
 • tors, 12. mars

fra kl 18:00 til ca kl 19:30 på Mystic Dreamer. Pris: fem treningskvelder er inkludert i kursprisen for dere som har gått heldagssamlingen 24. januar 2015. Har du tidligere deltatt på treningskvelder hos Miriam Segal, men ikke deltatt på heldagssamlingen 24. januar 2015, koster treningskveldene kr 200,- pr kveld; betales i døra. Det er også mulig å avtale individuelle timer / gruppetimer direkte.

Oppdag hva du kan gjøre med stemmen og hva stemmen kan gjøre med deg!

Miriam Segal er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. Hun er også sertifisert sang- og stemmepedagog fra Complete Vocal Institute i Danmark og har i tillegg lang erfaring med Alfred Wolfsohn/Roy Hart-metoden og Alexander-teknikken. Segal har ytterligere en sertifisering som Circling-fasilitator fra Circling Europe. Segals forskning og arbeid fremhever gevinsten ved en holistisk tilnærming til helse og terapi med fokus på stemme, kropp, sjel og sinn. Hun har også bakgrunn som sanger, skuespiller, danser, danselærer, skribent og oversetter og tar en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi (psykoterapi) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I tillegg til egen virksomhet har hun jobbet som vikar for Beate Myrvold og er vikarlærer på Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology (tidligere NISS).

Du er stemmen! vår 2014

Hvem er du, og hva vil du?

Noen ganger flyr tankene, og vi trenger hjelp til å finne fokus. Stemmen tilbyr oss en vei inn i oss selv og en mulighet for å forankre oppmerksomhet, føle oss bedre, oppleve frihet og glede og bli handlekraftig. Med stemmen uttrykker vi den vi egentlig er, og hva vi føler, mener og vil.

Du er stemmen! er et mindfulness-basert kurs (innsiktmeditasjon) som forankres i arbeid med og uttrykk gjennom stemmen.

Kurset passer så vel for nybegynnere som for øvede.

Pris kr 100 kontant pr kveld. ”Drop in” på enkeltkvelder eller meld deg på for hele sesongen.

Vi møtes på følgende torsdager kl 18:00:

 • – 22. mai
 • – 12., 19. og 26. juni

2073969_HiRes

Lær hvordan stemmen gir deg kontakt med:

 • Vaner / uvaner
 • Frykt / tillit
 • Tankemønstre / indre dialog
 • Mot og grensesetting
 • Evnen til å slippe deg løs
 • Smertelindring og glede

Sted: Mystic Dreamer, Briskebyveien 38 (trikk 19 til Briskeby).

Mer informasjon: Ring 918 15 516 eller besøk www.canens.no. Du kan også like Facebook-siden min: Canens – Miriam Segal.

Oppdag hva du kan gjøre med stemmen

og hva stemmen kan gjøre med deg!

Du er stemmen!

Snart er det jul, og kurset Du er stemmen! går for siste gang i 2013 på torsdag, 5.12.! Derfor tilbyr jeg julerabatt!!
Kursavgift (betales på kurskvelden):
– Aktiv deltaker: kr 100!
– Aktiv deltaker med masterclass (sangtime med alle tilstede): kr 300!
Ikke gå glipp av dette fantastiske tilbudet! Påmelding til 918 15 516. Individuelle timer tilbys, også. Du kan også like min Facebook side: Canens – Miriam Segal!

Ønsker du å få mer ut av sang-/talestemmen din?

Lurer du på hvordan arbeid med stemmen kan hjelpe deg i andre deler av ditt liv?

Opplever du det å synge / snakke som en utfordring f eks i forsamlinger?

Leter du etter et mer ekte uttrykk og overbevisende presentasjon?

Da kan kurset Du er stemmen! være noe for deg!

 Hva kan du lære?

 • mer kontroll på og variasjon i stemmen (f eks dynamikk, intensitet, effekter) og hva dette kan ha å si for din helse og livskvalitet
 • å bruke stemmen uten å bli hes selv med mye kraft og høy lydstyrke
 • en dypere forståelse av hvem du er, hva du ønsker og hvordan du fungerer
 • å la være å sensurere deg selv og heller uttrykke deg som den du egentlig er
 • å bli mer avslappet blant andre mennesker, f eks i selskaper eller på scenen
 • å bryte uønskede mønstre, handle mer bevisst og improvisere uten å bli overveldet
 • å styrke det intuitive ved å benytte bl a mindful acceptance (mental trening), intuitiv toning, intuitiv sang-/stemmebruk, intuitiv bevegelse og embracing imperfection, dvs bl a at alt stemmen gjør, er riktig, fordi om det ikke alltid er pent!
 • å gjenfinne eller forbedre evnen til å la deg BEGEISTRE, LEKE og ha det MORO!

Print

Du er stemmen! tilbyr læring basert på nyeste forskning innen stemmebruk. Kurset er lekbasert, og det er ingen krav til forkunnskaper eller ferdigheter. Det er en arena der du blir hørt, sett og akseptert. Her kan det skje under!

Torsdag 5.12. kl 18:00Mystic Dreamer, Briskebyv 38 (trikk nr 19, holdeplass Briskeby).

Kursavgift – juletilbud 2013! (betales på kurskvelden):

 • Aktiv deltaker: kr 100 pr kveld – du er aktivt med på felles øvelser og tilskuer på masterclass. På denne måten lærer alle av hverandre!
 • Aktiv deltaker med masterclass (individuelt arbeid, kom forberedt med 1-2 sanger / en tale): kr 300 pr kveld. Masterclass er en sang-/stemmetime med de andre kursdeltakerne tilstede. I tillegg til at alle lærer av hverandre, gir dette trening i å vise seg fram som den man er, i trygge omgivelser der gruppa kan gi støtte.

Oppdag hva du kan gjøre med stemmen

og hva stemmen kan gjøre med deg!

Syng din vrede, syng din glede!

HiRes

De fleste av oss har fra barndommen av lært å tie stille og dempe følelsene våre enten vi var leie oss eller glade. Vi skulle alltid være snille og greie. Vi manglet et trygt sted eller en trygg måte å uttrykke følelsene våre på, og vi lærte aldri hvordan.

Syng din vrede, syng din glede! kan du uttrykke akkurat hvordan du har det – helt usensurert og uten å måtte røpe detaljer om deg selv. Vi bruker toning (vokaltoning), improvisasjon, sang, bevegelse, rytme og mindful acceptance for å uttrykke oss og slippe oss selv fri. Her behøver du ikke være flink til å synge, men kan bli det, om du ønsker det.

2073969_HiRes

Våren 2013 tilbys kurset på Sacred Fire, Senter for healing og selvutvikling, Waldemar Thranes g 5, 2. et. (bussholdeplass St. Hanshaugen).

Kurset på Sacred Fire, Senter for healing og selvutvikling, Waldemar Thranes g 5, 2. et., går hver torsdag kveld kl 18:00. Det er mulig å melde seg på enkeltkvelder eller for hele sesongen.

Kurset består av to deler:

 • A-delen: Øvelser i toning (vokaltoning), improvisasjon, sang, bevegelse, rytme og mindful acceptance.
 • B-delen: Individuelt arbeid i gruppe. Et begrenset antall kursdeltakere som ønsker å synge / fremføre en sang og få tilbakemelding / veiledning, får anledning til dette. Det er ingen plikt, og man må ikke kunne synge “pent” for å kunne delta.

Kursavgift (betales på kurskvelden):

 • Aktive deltakere: kr 250 pr kveld
 • Aktive deltakere med individuelt arbeid: kr 400 pr kveld

Påmelding skjer til info (at) canens (dot) no eller til 918 15 516. Betaling av kursavgiften skjer på kurskvelden.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på info (at) canens (dot) no eller 918 15 516.

Gi følelsene dine en stemme og slipp deg selv og stemmen fri!