Tilbud høst 2015

To kurs tilbys høsten 2015:

1. Reisen inn i kroppen

Opplever du utfordringer med å komme inn i eller være ”i kroppen”?
Har du vanskelig for å bearbeide følelsene dine eller hendelser som skjer deg?
Ønsker du å møte verden fra ditt autentiske selv?

Reisen inn i kroppen er et tilbud der embodiment (kroppsliggjøring / å komme inn i kroppen) er hovedfokus. Du vil lære flere ulike måter på å bedre komme inn i din egen kropp og uttrykke deg derfra. Noen av tilnærmingene vi vil ta utgangspunkt i, er:

 • Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
 • Autentisk kommunikasjon og relasjonell meditasjon (etter Circling-prinsippene):
 1. Forpliktende fokus på kontakten mellom deg og den andre (commitment to connection)
 2. Tillit til kroppslige erfaringer (trusting embodied experience)
 3. Å eie din egen opplevelse (owning your own experience)
 4. Forbli i kontakt med egne fornemmelser (staying at the level of sensation)
 5. Å møte den andre i den andres verden (meeting the other in his/her world)
 • Kroppen som instrument (body percussion / TaKeTiNa)
 • Vokaltoning / chanting
 • Improvisering med trommer
 • Bevegelse

Ingen forkunnskaper er nødvendige for å delta på kurset. Kurset passer også for deg som har erfaring med Circling eller mindfulness-arbeid fra før.

Kurset går over sju uker og tilbys to ganger i løpet av høsten 2015. Første gang med start onsdag, 19. august kl 14-17. (Annen gang med start i annen halvdel av oktober.) Kurset er en del av et prøveprosjekt og tilbys derfor til sterkt rabattert pris: kr 1000 totalt for hele 7-ukerskurset. OBS! Begrenset antall plasser.

Hvis du leser denne teksten og opplever at ”Å nei, dette tør jeg ikke!” er dette definitivt kurset for deg! Alle andre er selvsagt også velkomne 🙂

Du som deltar på kurset, får også tilbud om individuell oppfølging til redusert pris i perioden kurset pågår.

Plassen er garantert når du har betalt kursavgiften. Påmelding og innbetalingsinfo, kontakt Miriam Segal info (a) canens.no eller til 918 15 516. For mer informasjon, se www.canens.no. Du kan også like Facebook-siden:
Miriam Segal – Canens.

2. Circling-dypdykk

Har du et ekte ønske om å ha autentiske møter med andre og med deg selv? Ønsker du å trene deg på tilstedeværelse og empatisk og autentisk kommunikasjon? Har du lyst til å oppleve Circling nokså regelmessig over en begrenset periode?

Vi har fått tilbakemelding på at flere av dere ønsker å circle mer regelmessig. Mange har også ønsket seg en fast gruppe hvor man kan bli bedre kjent for å gjøre det enklere å åpne opp eller jobbe med tema over tid.

Circling-dypdykk er en mulighet for en liten gruppe med mellom 5 og 8 deltakere å følge hverandre inn i dype møter med Circling over tid.

Deltakelse i denne gruppa innebærer at du forplikter deg til å møte opp og delta på 8 tirsdagskvelder med Circling i hele perioden og å følge Circling-prinsippene:

 1. Commitment to connection
 2. Trust in embodied experience
 3. Own your own experience
 4. Stay at the level of sensation
 5. Meet another in his/her world

I tillegg må du være villig til å underlegge deg taushetsplikt med tilbakevirkende kraft. Deltakerne må altså kunne føle seg trygge på at det som oppstår under Circling-kveldene ikke deles videre med andre, selv etter at kveldene er over.

Arrangementet er rettet mot deg som har litt erfaring med Circling fra før. Om du er helt fersk eller usikker på om dette er for deg, ta gjerne kontakt.

Tilbudet omfatter både organiske og bursdagssirkler.

Du som deltar på kurset, får også tilbud om individuell oppfølging til redusert pris i perioden kurset pågår.

Leder: Miriam Segal, sertifisert Circling-fasilitator og musikk- og samtaleterapeut

Tidspunkt: kl 17:00-20:00 på følgende tirsdager høst 2015:
1., 8., 15., 22., 29. sept
13., 20., 27. okt

OBS! Ved stor interesse vil det bli tilbudt et ekstrakurs på et annet tidspunkt.

Pris: kr 2500,-.
Plassen er garantert når du har betalt kursavgiften. Påmelding og innbetalingsinfo, kontakt Miriam Segal på info (at) canens.no